ทำไมถึงควรเรียนหลักสูตรช่างยนต์ในออสเตรเลีย

นอกเหนือจากรายได้ที่สูงในการทำงานสายนี้ ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ทำให้สายนี้เป็นสายอาชีพที่น่าสนใจในการเลือกเรียนเลยทีเดียว

เป็นสายอาชีพที่มีความต้องการสูงในประเทศออสเตรเลีย: ดังนั้นทำให้สายอาชีพนี้เป็นหนึ่งในอาชีพ Medium and Long Term List Occupation ที่สามารถทำการขอยื่นเป็นพลเมืองถาวรของประเทศออสเตรเลียได้
ค่าเทอมที่สมเหตุสมผล พร้อมกับการฝึกงานที่รวมอยู่ในหลักสูตรการสอนช่างยนต์ในประเทศออสเตรเลีย: นักเรียนทุกคนที่เรียนสายนี้จะมีโอกาสที่จะได้ฝึกงานขั้นต่ำ 360 ชั่วโมงก่อนจบหลักสูตรซึ่งจะช่วยให้น้อง ๆ ได้มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ตอนที่เรียน
หลักสูตรที่ออกแบบในระดับสากล ดังนั้นการจบหลักสูตรนี้ในออสเตรเลีย สามารถเปิดโอกาสให้น้อง ๆสามารถทำวุฒิการศึกษาไปใช้ในประเทศอื่น ๆ ได้อีกด้วย
นอกจากนี้ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศอันดับต้น ๆ ที่มีอายุรถในการใช้งานนานถึง 1 ปี: นั้นหมายถึงการใช้รถมือสองมีความนิยมมากกว่าการใช้รถมือหนึ่งในออสเตรเลียทำให้อาชีพช่างยนต์นั้นถือเป็นอาชีพที่มีความต้องการในประเทศนี้เป็นอย่างมาก และประเทศออสเตรเลียยังเป็นอันดับที่ 40 ของโลกในการผลิตรถยนต์มือหนึ่งอีกด้วย

ผู้หญิงน่าค้นหา มีเสน่ห์สุด ๆ แล้วต้องเป็นแบบไหนนะ

ผู้หญิงน่าค้นหา มีเสน่ห์สุด ๆ แล้วต้องเป็นแบบไหนนะ

ผู้หญิงสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น รูปร่าง บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ อาชีพ ฯลฯ ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการแบ่งประเภทผู้หญิงตามเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้

 • การแบ่งตามรูปร่าง

  • ผู้หญิงทรงนาฬิกาทราย (Hourglass) มีช่วงไหล่และสะโพกกว้างเท่ากัน และมีช่วงเอวเล็กหรือเอวคอด
  • ผู้หญิงทรงแอปเปิ้ล (Apple) มีช่วงสะโพกกว้างกว่าช่วงไหล่และหน้าอก มีช่วงเอวใหญ่กว่าส่วนอื่นๆ ทำให้ดูเหมือนไม่มีเอว
  • ผู้หญิงทรงลูกแพร์ (Pear) มีช่วงไหล่และเอวที่เล็กกว่าสะโพก
  • ผู้หญิงทรงสามเหลี่ยม (Triangle) มีช่วงไหล่กว้างกว่าช่วงสะโพกและหน้าอก
  • ผู้หญิงทรงสี่เหลี่ยม (Rectangle) มีช่วงไหล่ สะโพก และเอวที่เท่ากัน
 • การแบ่งตามบุคลิกภาพ

  • ผู้หญิงอ่อนหวาน น่ารัก จิตใจดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
  • ผู้หญิงมั่นใจ กล้าแสดงออก ชอบท้าทาย
  • ผู้หญิงขี้อาย เก็บตัว ชอบอยู่คนเดียว
  • ผู้หญิงห้าว ลุย ทำอะไรด้วยตัวเอง
  • ผู้หญิงฉลาด เฉลียวฉลาด ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • การแบ่งตามไลฟ์สไตล์

  • ผู้หญิงทำงานประจำ ใช้ชีวิตแบบคนทำงาน
  • ผู้หญิงแม่บ้าน เลี้ยงดูครอบครัว
  • ผู้หญิงนักเรียนนักศึกษา ใช้ชีวิตแบบนักศึกษา
  • ผู้หญิงเกษียณอายุ ใช้ชีวิตแบบเกษียณ
  • ผู้หญิงอิสระ ใช้ชีวิตแบบอิสระ
 • การแบ่งตามอาชีพ

  • ผู้หญิงทำงานในแวดวงธุรกิจ ทำงานในบริษัทเอกชน
  • ผู้หญิงทำงานในแวดวงราชการ ทำงานในหน่วยงานราชการ
  • ผู้หญิงทำงานในแวดวงการศึกษา ทำงานในสถานศึกษา
  • ผู้หญิงทำงานในแวดวงสาธารณสุข ทำงานในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
  • ผู้หญิงทำงานในแวดวงศิลปะ ทำงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม

อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงแต่ละคนสามารถมีบุคลิกภาพและไลฟ์สไตล์ที่ผสมผสานกัน ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงประเภทเดียว ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อม ประสบการณ์ชีวิต ฯลฯ