วางแผนทางการเงินใน ธุรกิจขนาดเล็ก ให้ดีด้วยวิธีการคิดนี้ !!

การวางแผนทางการเงินและการพยากรณ์สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

การจัดเก็บเอกสารทางการเงินนั้นเป็นเรื่องสำคัญในการทำ ธุรกิจขนาดเล็ก พวกเขามีการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่การติดตามรายรับและค่าใช้จ่ายไปจนถึงการพิสูจน์โอกาสสำเร็จของธุรกิจของคุณ แก่นักลงทุนและผู้ให้บริการทางการเงิน การติดตามการวางแผนทางการเงินและการคาดการณ์ของคุณจะช่วยคุณระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดขึ้นและช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับทิศทางที่ธุรกิจจะดำเนินการ

มีการวางแผนทางการเงินและเอกสารการคาดการณ์ 4 หลักที่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กทุกคนควรทำและเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรวมถึงเรื่องของการวางแผนเหล่านี้

1. งบดุล

งบดุลให้ภาพรวมของสถานะทางการเงินของธุรกิจของคุณ ณ เวลาใดก็ได้ ซึ่งงบดุลถูกสร้างขึ้นจากสามส่วน สินทรัพย์ , หนี้สิน และทุน

ข้อมูลทางการเงินทั้งสามแบบนี้ เป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ในการคำนวณมูลค่าสุทธิของธุรกิจของคุณได้ตลอดเวลา งบดุลที่แสดงยอดบวกเช่น สินทรัพย์รวมของธุรกิจมีมูลค่ามากกว่าหนี้สินบวกทุนแสดงว่าธุรกิจขนาดเล็กของคุณมีฐานทางการเงินที่มั่นคง งบดุลยังช่วยให้บุคคลที่สามเช่น ธนาคารและนักลงทุนที่คาดหวังได้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าธุรกิจได้รับการสนับสนุนทางการเงินอย่างไร

2. งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนสรุปรายได้และค่าใช้จ่ายทางธุรกิจตลอดทั้งปี เมื่อใช้ตัวเลขเหล่านี้คุณสามารถคำนวณกำไรหรือขาดทุนสุทธิสำหรับงวด การรักษางบกำไรขาดทุนอย่างแม่นยำจะช่วยให้คุณสามารถวัดความสามารถในการทำกำไรของคุณในช่วงเวลานั้นหรือช่วงวิกฤตจะเป็นตัวกำหนดจุดคุ้มทุนของธุรกิจคุณ

การสร้างบันทึกงบประมาณ กำไรและการขาดทุนสำหรับปีต่อ ๆ ไปอาจมีค่าสำหรับธุรกิจของคุณ การสร้างการคาดการณ์กำไรขาดทุนที่แตกต่างกันสามแบบโดยพิจารณาจากกรณีที่ดีที่สุดกรณีเลวร้ายที่สุดและสถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดจะทำให้คุณเข้าใจว่าธุรกิจของคุณมีแนวโน้มที่จะดำเนินการอย่างไรในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า หากคุณคาดการณ์ว่าธุรกิจจะสร้างผลกำไรที่ดีคุณอาจตัดสินใจลงทุนในโรงงานใหม่พนักงานหรือโครงการวิจัยและพัฒนา หากการพยากรณ์ของคุณระบุระดับกำไรต่ำอาจถึงเวลาที่ต้องพิจารณามาตรการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลกำไรขึ้นมาอีก

3. งบกระแสเงินสด

เราได้พูดคุยกันแล้วว่าระดับเงินสดในธุรกิจของคุณสามารถสร้างหรือทำลายสุขภาพทางการเงินได้ยังไงบ้าง ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เองงบกระแสเงินสดเป็นเอกสารที่คุณควรสร้างและบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบและจะต้องจัดแจงให้ดี

งบกระแสเงินสดเปรียบเสมือนภาพสะท้อนถึงการมีรายได้เข้ามาและการใช้จ่ายออกไปสำหรับค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมทางธุรกิจของคุณในช่วงเวลาที่กำหนดซึ่งโดยปกติจะเป็นเดือนหรือช่วงไตรมาส ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่ามีเงินสดเพียงพอในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละวันและดำเนินการก่อนเกิดปัญหา

4. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนจะใช้เพื่อกำหนดจำนวนหน่วยที่คุณต้องขายหรือรายได้ที่คุณจะได้รับเพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนรวมของคุณ ในวันแรกของธุรกิจใหม่มันไม่ใช่เรื่องผิดปกติสำหรับการทำ ธุรกิจขนาดเล็ก ที่จะขาดทุน อย่างไรก็ตามในระยะยาวหากธุรกิจพยายามดิ้นรนเพื่อจุดคุ้มทุนมันเป็นสัญญาณว่ามันอาจจะไม่สามารถทำงานได้ทางการเงิน การคำนวณจุดคุ้มทุนสามารถช่วยคุณพิจารณาว่าราคาของคุณต่ำเกินไปหรือต้นทุนของคุณสูงเกินไปและประเมินการขยายธุรกิจที่มีศักยภาพหรือการจัดตั้งโครงการใหม่ขึ้นมา