การเปิดโรงเรียนสอนทำอาหารในปัจจุบัน

ในอดีตหากพูดถึงอาชีพทำอาหาร หลายคนคงไม่ให้ความสนใจมากนัก เพราะมองว่าเป็นอาชีพที่ไม่มีความก้าวหน้า แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ภาพลักษณ์ของคนทำอาหารก็เปลี่ยนไปเช่นกัน จนถือเป็นอีกหนึ่งในอาชีพที่ได้รับการยอมรับ สังเกตได้จากมีโรงเรียนสอนทำอาหารเปิดเพิ่มขึ้นมากมาย จนการันตีได้ว่าอาชีพนี้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน พอยุคสมัยเปลี่ยนไป วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในประเทศ ทำให้คนไทยเริ่มมองเห็นภาพว่าอาชีพพ่อครัวแม่ครัวเป็นอาชีพที่สร้างรายได้สูง รวมถึงเมื่ออาหารไทยได้รับความนิยมมากขึ้นในระดับโลก เนื่องจากรสชาติที่อร่อยและมีเครื่องปรุงจำพวกสมุนไพรมาก เหมาะสำหรับการบริโภคเพื่อสุขภาพ ยิ่งทำให้เชฟอาหารไทยเป็นที่ต้องการ และมีคนสนใจเรียนทำอาหารไทยอย่างจริงจังเพิ่มมากขึ้น นอกจากเรียนเพื่อต้องการเป็นเชฟแล้ว บางคนก็เรียนเพื่อต้องการเปลี่ยนอาชีพ เพราะค้นพบว่าอาชีพที่ทำอยู่ไม่ใช่สิ่งที่ตนรัก และมีบางส่วนที่มาเรียนเพื่อต้องการไปเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหาร

แนวโน้มในอีก 5-10 ปีข้างหน้า การเรียนทำอาหารก็ยังคงได้รับความนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะยิ่งมีคนจากประเทศเพื่อนบ้านที่โยกย้ายมาอาศัยในประเทศสนใจโรงเรียนสอนทำอาหารไทยด้วย เพราะเมื่อเรียนแล้วสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จริง รวมไปถึงระหว่างเรียนยังสามารถมีงานทำปัจจุบันมีผู้เรียนการประกอบอาหารที่วิทยาลัยดุสิตธานีเพิ่มขึ้นทุกปี ตอนนี้มีผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้นประมาณ 500 คนต่อปี ส่วนคนที่เรียนหลักสูตรระยะยาวมีจำนวนหลายพันคนต่อปี โดยทางวิทยาลัยเราเน้นการให้ความรู้เชิงลึกทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ทำให้ผู้ที่จบแล้วมีความรู้รอบด้าน ไม่เพียงแต่สามารถทำอาชีพในภัตตาคารหรือเปิดร้านอาหารเอง แต่บางคนยังสามารถคิดค้นสูตรอาหารให้กับบริษัทต่าง ๆ จนสามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองได้สูงอีกด้วย