ทำไมถึงควรเรียนหลักสูตรช่างยนต์ในออสเตรเลีย

นอกเหนือจากรายได้ที่สูงในการทำงานสายนี้ ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ทำให้สายนี้เป็นสายอาชีพที่น่าสนใจในการเลือกเรียนเลยทีเดียว

เป็นสายอาชีพที่มีความต้องการสูงในประเทศออสเตรเลีย: ดังนั้นทำให้สายอาชีพนี้เป็นหนึ่งในอาชีพ Medium and Long Term List Occupation ที่สามารถทำการขอยื่นเป็นพลเมืองถาวรของประเทศออสเตรเลียได้
ค่าเทอมที่สมเหตุสมผล พร้อมกับการฝึกงานที่รวมอยู่ในหลักสูตรการสอนช่างยนต์ในประเทศออสเตรเลีย: นักเรียนทุกคนที่เรียนสายนี้จะมีโอกาสที่จะได้ฝึกงานขั้นต่ำ 360 ชั่วโมงก่อนจบหลักสูตรซึ่งจะช่วยให้น้อง ๆ ได้มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ตอนที่เรียน
หลักสูตรที่ออกแบบในระดับสากล ดังนั้นการจบหลักสูตรนี้ในออสเตรเลีย สามารถเปิดโอกาสให้น้อง ๆสามารถทำวุฒิการศึกษาไปใช้ในประเทศอื่น ๆ ได้อีกด้วย
นอกจากนี้ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศอันดับต้น ๆ ที่มีอายุรถในการใช้งานนานถึง 1 ปี: นั้นหมายถึงการใช้รถมือสองมีความนิยมมากกว่าการใช้รถมือหนึ่งในออสเตรเลียทำให้อาชีพช่างยนต์นั้นถือเป็นอาชีพที่มีความต้องการในประเทศนี้เป็นอย่างมาก และประเทศออสเตรเลียยังเป็นอันดับที่ 40 ของโลกในการผลิตรถยนต์มือหนึ่งอีกด้วย